Kære beboer.

I f.m. de forskellige nød- eller akutsituationer du kan komme ud for her i Raadmandshuse, bør du i egen interesse følge ejerforeningens nødprocedurer, så nødsituationen minimeres mest muligt, og du forhåbentlig undgår dyre fejludkald, du selv risikerer at skulle betale for.
Det handler primært om udkald i f.m.
• vandskade
• vandmangel
• varmesvigt
• strømsvigt
• gaslugt
• gasmangel
• stormskade

Her følger både lidt almen information samt selve procedurerne, du skal følge, hvis uheldet er ude.

Hvis du lejer din lejlighed ud, skal du ligeledes i alles interesse sørge for at orientere din(e) lejer(e) om procedurerne.


AKUT-håndværkere
Til E/F Raadmandshuse er tilknyttet en række håndværkere, hvoraf VVS og elektriker er AKUT-håndværkere.
AKUT-håndværkere tilknyttet E/F Raadmandshuse er
• VVS / blikkenslager Østblik VVS på tlf. 32 50 51 41 (døgnvagt) og
• Elektriker Vilstrup Olesen, tlf. 35 83 04 33 (døgnvagt)

Vær altid opmærksom på:
Kommer du i en situation, hvor du vælger at kontakte en af ejendommens AKUT-håndværkere, skal du være klar over, at ethvert udkald, der ikke er rekvireret af varmemesteren, som udgangspunkt skal betales af den beboer, der bestiller AKUT-håndværkeren.

 

I alvorlige, akutte situationer vil der i almindelighed ikke være problemer med at få godkendt et udkald, men du skal selv betale for et evt. fejludkald, hvis skaden med rimelighed kunne være blevet udbedret den førstkommende arbejdsdag eller udkaldet i stedet skulle have været rettet til elektricitets- eller gasforsyningen (se under strømsvigt, gaslugt og gasmangel).

- Som udgangspunkt dækkes udkald af eksterne AKUT-håndværkere aldrig.

Husk derfor, at ejerforeningen først betaler et udkald, når det er godkendt af varmemesteren.

 

Forsøg om muligt i egen interesse altid først at kontakte varmemesteren for at få en vurdering af situationen / skaden.
Varmemesteren kan kontaktes på e-mail: varmemester@raadmandshuse.dk
eller på tlf. 35 83 46 06 (bedst mlm. kl. 8 - 12 på hverdage).
Husk at opgive dine kontaktdata.

 
Dokumenter

Ejerforeningen Raadmandshuse
Tagensvej 51-57
Fogedmarken 2
Rådmandsgade 42-50
2200 København N

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Følg Ejerforeningen Raadmandshuse her:

Facebook
Antal besøgende: 54255 (denne uge: 842)